Almenn notkunarskilmálar Fiorella Rustici síðunnar

Velkomin á vefsíðuna https://fiorellarustici.com. Síðan er stjórnað af Angelo La Rosa
Aðgangur og notkun á síðunni, innihaldi hennar og svæði sem er frátekið fyrir skráða notendur þess („samfélagið“) og þjónustunni sem þar er boðið upp á, lýtur þessum almennu notkunarskilmálum, sem og sérstökum viðbótarskilyrðum sem kunna að vera kveðið á um í tengslum við og í tilefni af skráningu í bandalagið og/eða notkun þeirrar þjónustu sem þar er boðið upp á („skilmálar“).

MEÐ AÐ GANGA AÐ SÍÐUNNI OG/EÐA INNIHALD ÞESS OG/EÐA SAMFÉLAGIÐ VIÐURKENNUR NOTANDI AÐ HANN HEF LESIÐ SKILYRÐI OG SAMÞYKKT ÞAÐ SAMMA, Í NÝJUSTU ÚTGÁFUN SEM ÞEIRRA SEM TILEFNIR Í AÐSTAF SKILYRÐA OG Í SAMKVÆMT 8. BREYTINGAR Á SKILYRÐI. NOTANDINN SEM TRÚIR EKKI AÐ SAMÞYKKJA SKILYRÐIN ER BOÐIÐ AÐ HALDA EKKI AÐ HALDA AÐ NOTA SÍÐUNA OG/EÐA INNIHALD ÞESS OG AÐ SKRÁ SÉR EKKI HJÁ SAMFÉLAGIÐ.


EIGNAÐUR Á EFNI OG SÉRSTAKUM MERKI síðunnar. NOTKUNARBANN.
Sérhver eignarréttur og/eða notkun sem tengist innihaldi síðunnar, þar með talið, sem dæmi og ekki takmarkað við, efni, verk, grafík, ljósmyndir, teikningar, greinar, texta, hljóðraðir, myndaraðir, með eða án hljóðs, í heild eða að hluta („innihaldið“), svo og vörumerki, lénsheiti og hvers kyns önnur sérmerki sem eru afrituð á síðunni („Auðkennismerkin“) er eingöngu frátekin fyrir eiganda síðunnar, sem er 'eini eigandi og/eða lögmætur notandi
Þess vegna er ekki hægt að afrita, afrita, birta, hlaða upp, senda, miðla til almennings, endurvinna, þýða eða dreifa síðuna og allt innihald hennar, þar með talið án takmarkana innihaldið og aðgreiningarmerkin, í heild eða að hluta. dreift á hvaða hátt sem er, í hvaða formi sem er og á hvaða sniði sem er, nema eingöngu til persónulegrar, óviðskiptalegrar notkunar og heimilisnota þeirra af hálfu notandans, eins og heimilt er samkvæmt lögum um höfundarrétt (lög nr. apríl 633) og í öllum tilvikum án þess að valda neinum skaða efnahagslega og siðferðilega hagsmuni eiganda einka- og/eða afnotaréttar yfir þeim.
AUGLÝSINGARBANNAÐAR OG TENGLAR Á AÐRAR SÍÐUR
Þessi síða inniheldur tengla á aðrar síður utan síðunnar og auglýsinga- og kynningarborða fyrir vörur og/eða þjónustu. Með því að smella á stiklutengla og/eða auglýsingaborða er notendum vísað á síður utan síðu viðkomandi auglýsenda; þessar síður og allt innihald þeirra er ekki undir stjórn og/eða ábyrgð eiganda síðunnar og hann getur ekki ábyrgst áreiðanleika upplýsinganna og/eða gagna og/eða efnis sem þar er boðið upp á, né að notkunarskilmálar og/eða persónuverndarreglurnar sem gilda um þessar síður eru ekki frábrugðnar skilyrðunum.
SAMÞYKKT SKILYRÐI - SKRÁNING Í SAMFÉLAGIÐ
Til þess að skrá sig í samfélagið og nota þá þjónustu sem boðið er upp á á síðunni er nauðsynlegt að notandinn samþykki skilyrðin fyrirfram. Skráningin í samfélagið gerir skráðum notendum kleift að fá aðgang að og nota alla þá þjónustu sem samfélagið býður og/eða Vefsvæði, þar á meðal, sem dæmi, kannanir og próf, auk upphleðslu mynda og myndskeiða á samfélagsvettvanginn.
Skráning í bandalagið verður að fara fram samkvæmt leiðsögninni sem tilgreind er á síðunni; notandi verður beðinn um að fylla út eyðublað, sem veitir upplýsingar og gögn af persónulegum toga, til að samþykkja skilmálana og samþykkja vinnslu persónuupplýsinga hans, eftir að hafa lesið upplýsingarnar samkvæmt lagaúrskurði 196/2003.

NOTANDI ÁBYRGÐAR AÐ UPPLÝSINGAR OG PERSÓNUGÖN SEM SEM UPPSETNINGAR VERÐUR ÓSKAÐI SEM UPPLÝSINGAR NOTANDA, RÉTTAR OG SANLEGT. NOTANDI SAMÞYKKTAR AÐ UPPFÆRA ÞAÐ TÍMABÍNGA EF ÞÖRF ER.

Samfélagsskráning er ókeypis.
Ef um er að ræða ólögráða notanda er nauðsynlegt fyrir notandann að biðja um leyfi frá foreldrum sínum eða hverjum þeim sem kemur í staðinn (td forráðamenn, osfrv ...) til að skrá sig hjá samfélaginu og staðfesta að hann hafi þetta leyfi með því að gefa upp heimilisfang sitt tölvupósti. Samskipti verða send á netfangið sem foreldrar (og/eða hver sem kemur í þeirra stað) ólögráða notandans tilgreina, þar sem þeim er tilkynnt um skráningu ólögráða notandans í samfélagið og, byggt á aldri „ólögráða notandans“ , foreldrar eða forráðamenn geta verið beðnir um að staðfesta samþykki sitt fyrir umræddri skráningu. Ólögráða notandinn er beðinn um að senda eða senda ekki gögn og/eða upplýsingar nema með samþykki foreldra sinna og/eða þess sem kemur í staðinn.
Þegar skráningu í samfélagið hefur verið lokið mun notandinn fá staðfestingu í tölvupósti á persónulegum aðgangskóðum, lykilorðinu og notandanafninu, sem notandinn hefur valið.

NOTANDI SKULDIR FYRIR AÐ VERÐA AÐGANGSKóðana vandlega og VIÐURKENNDUR AÐ SAMSKIPTI ÞEIRRA TIL ÞRIÐJU aðila OG/EÐA NOTKUN ÞRÍÐJA AÐILA SÉ EKKI LEYFIÐ OG KANNA BARA ÁBYRGÐ AF NOTANDA.

Eigandinn mun ekki bera ábyrgð ef miðlun til þriðja aðila á persónulegum aðgangskóðum af hálfu notandans og/eða notkun þeirra af öðrum þriðju aðila en notandanum. Ef notandi hefur ástæðu til að ætla að þriðji aðili noti persónulega aðgangskóða sína á óviðeigandi hátt skal hann þegar í stað tilkynna eiganda síðunnar. Í fyrrgreindum tilvikum áskilur eigandi síðunnar sér rétt til að stöðva eða trufla aðgang notanda að þjónustu sem sá hinn sami hefur skráð sig fyrir.
Skráður notandi viðurkennir að samfélagið er opinbers eðlis og er ekki ætlað að innihalda einkaskilaboð, né má nota það til að stunda viðskiptastarfsemi og/eða birta kynningar- og/eða auglýsingaskilaboð af einhverju tagi.
Við notkun samfélagsþjónustunnar skuldbindur hinn skráði notandi sig til að hegða sér rétt og þar af leiðandi að nota ekki ruddalegt, ósæmilegt, ofbeldisfullt, móðgandi, kynþáttahatara eða útlendingahaturs orðalag eða myndir og ekki dreifa efni sem er ærumeiðandi, móðgandi. o sem brýtur gegn réttindi og/eða friðhelgi þriðju aðila og/eða hvetur til glæpsamlegrar og/eða ólögmætrar hegðunar og sem kann að fletta ofan af eiganda síðunnar fyrir hvers kyns ábyrgð, bæði borgaralegri og refsiverðri.


EFNI SENDT OG UPPLÆÐI FRAMLAG – ÚTGÁFA OG UPPLÝSING
Eigandi síðunnar er ánægður með að notendur sendi efni sitt til þess síðarnefnda, þar á meðal, en ekki takmarkað við, efni, verk, ljósmyndir, teikningar, greinar, texta, hljóðraðir, raðir hreyfimynda, með eða án hljóðs, gagna, upplýsingar og athugasemdir („efnin“).
Eigandi síðunnar er einnig ánægður með að notendur taki þátt í þjónustu samfélagsins og/eða síðunnar og slá inn og/eða hlaða beint inn á áskilin svæði þess, þar með talið en ekki takmarkað við efni þeirra, verk, ljósmyndir, teikningar , greinar, textar. , hljóðraðir, hreyfimyndir, með eða án hljóðs, athugasemdir, ráðleggingar, skoðanir, upplýsingar og gögn („Framlög“).
Sending efnisins á síðuna ............ .. og upphleðsla á framlögum á síðuna af notendum er háð skilyrðunum. Upphleðsla framlaganna á síðuna verður að fara fram í samræmi við verklagsreglur og með þeim hætti sem þátttaka notandans í samfélagsþjónustunni gerir ráð fyrir.
Efnið sem sent er á síðuna verður eða verður ekki birt og/eða miðlað almenningi á síðunni að eigin geðþótta

MEÐ AÐ SENDA EFNI Á SÍÐUNA OG/EÐA HLAÐA FRAMLEIÐINU Á SÍÐUNA, HEIMLA NOTENDURNIR FRÁBÆRT eiganda síðunnar að birta og/eða miðla hinu sama til almennings í gegnum EFTIRFARANDA RÁS OG SÍÐUSVÍÐU / SÍÐUSVÍÐU EÐA BÆKUR OG/EÐA ÚTGÁFAVÖRUR ÁN TÍMATAKMARKARNAR OG ÁN EINHVERNAR SKAÐA OG/EÐA SKAÐA KOMA TIL NOTANDA OG/EÐA AÐRARAR. NOTANDI ER MEÐVITAÐ AÐ SENDT EFNI OG FRAMLAG SEM HAÐIÐ Á SÍÐUNA GÆTTI VERIÐ AFRITAÐ, Breytt, SENDT OG/EÐA AÐ ANNARS AÐ LÍKAÐ AF ÞRIÐJU AÐILUM OG TAIR ÁBYRGÐ ALLA ÁBYRGÐ Í ÞESSUM SÍÐUM OG síðuna. ÞAÐ ER SKÝRT AÐ ÚTGÁFU Á EFNI OG FRAMLAG AÐ FARIÐ EKKI Í SKAÐA OG/EÐA FRAMLAG síðuhafa í hag notanda.

Eigandi síðunnar bendir á að samkvæmt lögum um höfundarrétt (lög nr.633 frá 22. apríl 1941) teljist fjölföldun, miðlun og sala ljósmynda sem ekki bera ártal ekki misnotkun. sköpun og nafn höfundar þeirra.

EF NOTANDI ÓSKAR AÐ ÞRIÐJU AÐILAR HEF FYRIR UPPLÝSINGAR UM AÐ NOTKUN MYNDARNAR SEM SENDAR OG/EÐA HLAÐAR Á SÍÐUNA SÉ TRÚNAÐARLEG Á NOTANDA AÐ LEIÐA AÐ LJÓSMYNDNUM, JAFNVEL Í STÆRLEGU FORMÁFNI, EÐA SÉR AÐ SÉR AÐ ÞVÍ. ÁR VERÐUNAR ÞEIRRA

Eigandi síðunnar áskilur sér rétt, að eigin geðþótta, án þess að taka á sig skyldu og án nokkurrar fyrirvara, til að sannreyna og/eða flytja og/eða breyta og/eða hætta við útgefið efni hvenær sem er og af hvaða ástæðu sem er, svo eins og framlög sem hlaðið er upp á síðuna.


ÁBYRGÐ OG SKAÐAÁBYRGÐ

NOTANDI ÁBYRGÐAR AÐ EFNIÐ SEM SENT Á SÍÐUNA OG FRAMLAG SEM HLAÐIÐ Á SÍÐUNA BRÚÐI EKKI NEINUM RÉTTINDI UM PERSONALEIÐ OG/EÐA ANNAR RÉTTINDI ÞRIÐJU AÐILA, Þ.M.T. Andlitsmyndir af þriðja aðila sem eru í EFNI OG/EÐA Í FRAMLAGNUM. NOTANDI ÁBYRGÐAR EINNIG AÐ ÞÚ HAFIÐ RÉTT TIL UPPLÝSINGAR OG/EÐA SAMSKIPTI TIL ALMENNINGS OG/EÐA DREIFINGU EFNIS OG/EÐA FRAMLAGUM SEM SAMKVÆMT SAMKVÆMT SKILYRÐI; ÞAR sem EFNIÐ OG/EÐA FRAMLAG innihalda GÖGN, UPPLÝSINGAR, MYNDIR OG/EÐA PORTRET ÞRIÐJU AÐILA ÁBYRGÐAR NOTANDIÐ AÐ ÞAÐ HEF VERIÐ SKRÁKLEGA HEIMILYFIÐ AF SVONA ÞRIÐJU AÐILUM, Þ.M.T. ÞRIÐJI AÐILINN ER UNNILIÐUR, AÐ UPPLÝSINGU OG/EÐA SAMSKIPTI TIL ALMENNINGS OG/EÐA DREIFING Á EFNI OG/EÐA FRAMLAG SAMKVÆMT SKILYRÐI.

Eigandi síðunnar mun ekki á nokkurn hátt bera ábyrgð á broti á eignarrétti eða öðrum réttindum notanda eða þriðja aðila, þar með talið réttindum á ímynd þeirra, heiður þeirra, orðspori og trúnaði sem leiðir af birtingu og/o miðlun til almennings um efni og/eða framlög sem notandi hefur sent á síðuna og/eða hlaðið upp af notanda á síðuna.
Eigandi síðunnar getur ekki borið ábyrgð á innihaldi og/eða nákvæmni efnisins og/eða framlags og notendur eru einir ábyrgir fyrir innihaldi og nákvæmni efnisins og/eða framlags sem þeir senda á síðuna. Notendur nota og/eða treysta á efnið sem birt er á síðunni og/eða á framlögunum sem hlaðið er upp á síðuna á eigin ábyrgð.

NOTENDUR SKULUBYGGJA AÐ LÆTA OG HALDA SKAÐA af eiganda síðunnar OG/EÐA STARFSMENN HANS OG/EÐA ÚTSALDA OG/EÐA SAMSTARFSMENN OG/EÐA birgja Ytri ÞJÓNUSTU, FRÁ EINHVERJU KRÖFUM, AÐGERÐUM, OG SPURNINGUM VIÐ SAMÞJÓNUSTA/AÐILA. ALMENNINGI EFNINUM OG/EÐA FRAMLAG Á SÍÐUNNI OG/EÐA BROT NOTANDA Á SKILYRNUM, Þ.mt tjón, KOSTNAÐUR (ÞRÍR ÞRJÁR LAGASKOSTNAÐUR) OG KOSTNAÐUR SEM KOMA TIL AF MONDA.

Aðgangur að síðunni og notkun þeirrar þjónustu sem boðið er upp á í gegnum hana og/eða samfélagið er veitt í því ástandi og lögum sem þær eru staðsettar í og ​​eigandi síðunnar veitir enga ábyrgð í tengslum við eiginleika og/ eða gæði þeirrar þjónustu sem boðið er upp á í gegnum síðuna og/eða samfélagið, né með tilliti til samfellu og/eða óslitins framboðs þess.
Notendur viðurkenna og samþykkja að, innan þeirra marka sem sett eru í gildandi lögum, mun eigandi vefsvæðisins ekki vera ábyrgur fyrir skemmdum á tölvum og/eða upplýsingatæknikerfum notenda sjálfra, þar með talið tap á gögnum og upplýsingum í kjölfar aðgangs. og/eða notkun síðunnar og/eða innihalds hennar og/eða þjónustu sem boðið er upp á í gegnum hana og/eða samfélagið.


FRÆÐING ÞJÓNUSTU ÞJÓNUSTU Í BOÐI Á SÍÐUNNI - AFBÓT Á EFNI EÐA FRAMLAG - RIÐTUR TIL ÚTTAKA
Með fyrirvara um og til viðbótar þeim úrræðum sem kveðið er á um í lögum, áskilur síðueigandi sér rétt til að stöðva og/eða hætta við skráningu notenda eða notenda ef brotið er gegn skilyrðunum, svo og að fresta, trufla eða takmarka aðgang að síðunni og/eða samfélaginu og/eða notkun þeirrar þjónustu sem boðið er upp á í gegnum þau að eigin geðþótta og án fyrirvara.
Með fyrirvara um ákvæði 8. mgr. BREYTINGAR Á SKILYRÐUM hafa Skilyrðin, í nýjustu útgáfu þeirra, ótímabundinn gildistíma og munu í öllum tilvikum gilda svo lengi sem notandinn er skráður hjá Samfélaginu. Í öllum tilvikum hefur hver skráður notandi rétt á að hætta við skráningu sína hjá Samfélaginu hvenær sem er með því að senda tölvupóstsamskipti þess efnis til eiganda síðunnar.
BREYTINGAR Á AÐSTANDI
Eigandi síðunnar áskilur sér rétt til að breyta öllum eða hluta skilyrðanna hvenær sem er, með því að birta nýju útgáfuna á síðunni, ásamt tilkynningu á sýnilegum stað á síðunni um að ný útgáfa af skilyrðunum hafi verið birt. . Sérhver ný útgáfa af skilyrðunum sem þannig er birt af eiganda vefsvæðisins á síðunni mun taka gildi eftir 15 (fimmtán) daga frá birtingardegi nýju útgáfunnar á síðunni.
Notendur sem eru ekki sammála nýju útgáfu skilyrðanna sem birtar eru á síðunni geta hvenær sem er hætt við skráningu sína hjá samfélaginu með því að senda tölvupósttilkynningu þess efnis til eiganda vefsvæðisins.
VIÐANDI LÖG OG LÖGSMÆÐI
Skilyrðin eru háð ítölskum lögum. Allar deilur sem rísa út af því, þar með talið þær sem tengjast réttmæti þeirra, túlkun, framkvæmd og úrlausn, munu vera á valdsviði dómstólsins í Mílanó.
Samkvæmt og í tilgangi gr. 14 í reglugerð ESB nr. Online Dispute Resolution (ODR), sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins gerir ráð fyrir og aðgengileg á eftirfarandi hlekk: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
Í samræmi við ákvæði fyrrgreindra laga tilkynnum við þér einnig að netfang síðustjóra sem senda á samskiptin er: info@fiorellarustici.com


Það skal tekið fram að með því að fylgja ákvæðunum sem tilgreind eru á skráningarsíðunni, samþykkir þú beinlínis notkunarskilmála síðunnar og, í samræmi við og að því er varðar greinar 1341 og 1342 í ítölsku borgaralögunum, eftirfarandi málsgreinar í Skilyrði eru einnig samþykkt:

(1) Eignarhald á efnum og sérkennum á staðnum - Bann við notkun; (2) Auglýsingar borða og tengla á aðrar síður; (3) Samþykki skilyrðanna - Skráning í bandalagið; (4) Innsend efni og hlaðið framlag - Útgáfa og miðlun; (5) Ábyrgðir, ábyrgð og skaðabætur; (6) Stöðvun þjónustunnar sem boðið er upp á á síðunni - Afpöntun efnis eða framlags - Réttur til afturköllunar; (7) Breytingar á skilyrðunum; (8) Gildandi lög og þar til bær dómstóll.